איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה גדעון   הימן אליהו   צוקרמן יואב
אדמוב נורדשטיין (לזרוב) חנה   הימן (אופנהיים) צפורה   צמרי (וולובלסקי) איסר
אוניקובר חיים   וולפרט (מרקוס) בתיה ליבה   קום בן ציון
איכילוב משה   ויטורז' משה   קימל נתן טוני
בירנבוים יוסף   וינוקור (שפיטלניק) תרצה   קירז'נר (בוכמן) יפה
בלוך (ברויזמן) נחמה   וישנבסקי מאיר   קלימקר (רוזן) פנינה
בן ארצי (תורכי) משה   חבקין (סקסונוב) חיה אלתה   קנר אהרון
בן ברק (גולני) מכבית   יוסיפון (גורלניק) מניה   רוחימוביץ מלכה
בן כהן (פריזנט) צבי   יעקובי יחזקאל   רון מלכה
בן עמי (יודילוביץ) חירם   כהן גדליהו   רפפורט (אושרוב) שרה
ברון רבקה   כצלר יעקב   שוחט אהרון
גדסי (בן ראובן) אפרים   מזל (נמנוירט) חוה אוה   שולמן יהודה
גלוברמן (גוטרמן) הדסה   פאפו מאיר מוריס   שלינגבוים יהושע
דה פיליפס (ויגודסקי) אביגיל   פוחצ'בסקי חיים   שניפר (תמרלין) צפורה
דויטש מרים   פירסט (מישל) יוליה   שפירא צבי
דנקנר (זוסמן) אינס מאירה   פסלר אברהם    
הורביץ (בנינסון) לאה   צוקרמן יהודה