איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה גדעון   וולפרט (מרקוס) בתיה ליבה   צמרי (וול) איסר
אוניקובר חיים   ויטורז' משה   קום בן ציון
איכילוב משה   וישנבסקי מאיר   קימל נתן טוני
בירנבוים יוסף   יוסיפון (גורלניק) מניה   קירז'נר (בוכמן) יפה
בלוך (ברויזמן) נחמה   יעקובי יחזקאל   קלימקר (רוזן) פנינה
בן ארצי (תורכי) משה   כהן גדליהו   קנר אהרון
בן ברק מכבית   כצלר יעקב   רוחימוביץ מלכה
בן כהן (פריזנט) צבי   מזל (נמנוירט) חוה אוה   רון מלכה
בן עמי (יודילוביץ) חירם   פאפו מאיר מוריס   רפפורט (אושרוב) שרה
ברון רבקה   פוחצ'בסקי חיים   שוחט אהרון
גדסי (בן ראובן) אפרים   פירסט (מישל) יוליה   שלינגבוים יהושע
דה פיליפס (ויגודסקי) אביגיל   פסלר אברהם   שניפר (תמרלין) צפורה
דנקנר (זוסמן) אינס מאירה   צוקרמן יהודה   שפירא צבי
הורביץ (בנינסון) לאה   צוקרמן יואב