איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה גדעון   ויטורז' משה   קום בן ציון
אוניקובר חיים   וישנבסקי מאיר   קימל נתן טוני
איכילוב משה   יוסיפון (גורלניק) מניה   קירז'נר (בוכמן) יפה
בירנבוים יוסף   יעקובי יחזקאל   קלימקר (רוזן) פנינה
בלוך (ברויזמן) נחמה   כהן גדליהו   קנר אהרון
בן ארצי (תורכי) משה   כצלר יעקב   רוחימוביץ מלכה
בן ברק מכבית   מזל (נמנוירט) חוה אוה   רון מלכה
בן כהן (פריזנט) צבי   פאפו מאיר מוריס   רפפורט (אושרוב) שרה
בן עמי (יודילוביץ) חירם   פוחצ'בסקי חיים   שוחט אהרון
ברון רבקה   פירסט (מישל) יוליה   שלינגבוים יהושע
גדסי (בן ראובן) אפרים   פסלר אברהם   שניפר (תמרלין) צפורה
דה פיליפס (ויגודסקי) אביגיל   צוקרמן יהודה   שפירא צבי
דנקנר (זוסמן) אינס מאירה   צוקרמן יואב    
וולפרט (מרקוס) בתיה ליבה   צמרי (וול) איסר