איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה גדעון   וולפרט (מרקוס) בתיה ליבה   קום בן ציון
אוניקובר חיים   ויטורז' משה   קימל נתן טוני
איכילוב משה   וישנבסקי מאיר   קירז'נר (בוכמן) יפה
בירנבוים יוסף   יוסיפון (גורלניק) מניה   קלימקר (רוזן) פנינה
בלוך (ברויזמן) נחמה   יעקובי יחזקאל   קנר אהרון
בן ארצי (תורכי) משה   כהן גדליהו   רוחימוביץ מלכה
בן ברק (גולני) מכבית   כצלר יעקב   רון מלכה
בן כהן (פריזנט) צבי   מזל (נמנוירט) חוה אוה   רפפורט (אושרוב) שרה
בן עמי (יודילוביץ) חירם   פאפו מאיר מוריס   שוחט אהרון
ברון רבקה   פוחצ'בסקי חיים   שולמן יהודה
גדסי (בן ראובן) אפרים   פירסט (מישל) יוליה   שלינגבוים יהושע
גלוברמן (גוטרמן) הדסה   פסלר אברהם   שניפר (תמרלין) צפורה
דה פיליפס (ויגודסקי) אביגיל   צוקרמן יהודה   שפירא צבי
דנקנר (זוסמן) אינס מאירה   צוקרמן יואב    
הורביץ (בנינסון) לאה   צמרי (וול) איסר