איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה גדעון   הימן אליהו   צוקרמן יואב
אוניקובר חיים   הימן (אופנהיים) צפורה   צמרי (וולובלסקי) איסר
איכילוב משה   וולפרט (מרקוס) בתיה ליבה   קום בן ציון
בירנבוים יוסף   ויטורז' משה   קימל נתן טוני
בלוך (ברויזמן) נחמה   וישנבסקי מאיר   קירז'נר (בוכמן) יפה
בן ארצי (תורכי) משה   יוסיפון (גורלניק) מניה   קלימקר (רוזן) פנינה
בן ברק (גולני) מכבית   יעקובי יחזקאל   קנר אהרון
בן כהן (פריזנט) צבי   כהן גדליהו   רוחימוביץ מלכה
בן עמי (יודילוביץ) חירם   כצלר יעקב   רון מלכה
ברון רבקה   מזל (נמנוירט) חוה אוה   רפפורט (אושרוב) שרה
גדסי (בן ראובן) אפרים   פאפו מאיר מוריס   שוחט אהרון
גלוברמן (גוטרמן) הדסה   פוחצ'בסקי חיים   שולמן יהודה
דה פיליפס (ויגודסקי) אביגיל   פירסט (מישל) יוליה   שלינגבוים יהושע
דנקנר (זוסמן) אינס מאירה   פסלר אברהם   שניפר (תמרלין) צפורה
הורביץ (בנינסון) לאה   צוקרמן יהודה   שפירא צבי