איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגוזי מרדכי יעקב   זוסמן איתן   מלניק שיינה שושנה
אייזן אריה   זק (פידלמן) נחמה חומה   ניצן (גולדברג) ראובן
אלכמיסטר יצחק ישעיהו   חומה (הירשפלד) בתיה רבקה   סגל ראובן
ארנהיים (אהרונסון) צ'רלס דוד בנימין   חיטרוש האדיה   סיבהי שלום
בורלא רם   חממי עזרא   סלומון זליג
בכר (אריה) אסתר   טיכו (הלל) חנה   סלומון (שכטר) שרה
ברליאנד (קרישבסקי) אסתר   יצחקי מרים   ענטר מזל
ברשבסקי (גולדברגר) שרה   כהן יאיר   פישלזון שמואל
גוטמן (דיניץ) רחל   כהן (ברלניצקי, מדליה) מרים מניה מלכה   פליגלמן משולם זוסיה
גליל אבנר   כהן (פרוסקורובסקי) פנינה פעריל   צוזמר (צאזמרי) יצחק
גליל (גולדנזון) לאה פסיה   כהנא בנימין   קרוק יהושע
גניס זאב וולודיה   כוהנסקי מיכאל   רוזנוביץ אלקה
דומנייביץ (קון זילברשטיין) חיה   לבנטל אברהם   שביט (פיבישוביץ) גרשון
דוקמן בנימין   לוין אשר   שטמפפר שלמה
ויס (גולדבלט) גוטל טובה   ליטוינסקי ריימונד   שמוטקין (רודניה) דבורה
ויסמן יעקב   ליפשיץ שלמה לייב   שמעוני (שמעונוביץ) דוד
ורש (טרייהפט) יהודית   לפידות שלמה   שפייר לודוויג
זהבי (גוטנסקי) אסתר   מדליה (הולצר) רות