איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב עשהאל   דמארי גזאל אילה   ספקטור מאיר
אוסטשינסקי (יעקובי הלוי) מרים   הוניג מרדכי   ענטר מאיר חלו
אלפיא (אלפיה) יצחק   וכסלר אהרון   עראקי הוידה
אלקיים (שירזלי) שושנה רוזה   זוסמנוביץ יצחק   פירסט אברהם
אריה גבריאל   זלצמן (קליין) מלכה   פישר אהרון
ארמון (גרבורג) שאול   טומשין בלה   פרבר מארק מרדכי
בלקין גרשון   ילובסקי (שניידרוביץ) בלומה   פרס ישעיהו
בלקינד (פרימן) פנינה   יפה ישעיהו   ציגלרויט משה
בק (טבצ'ניק) ליפא   לביאנט דבורה   קרסו שלמה
בק (שטרן) פראדל-פרידה   מזובר משה   קרצ'בסקי זינה
ברוק (קרסניק) צביה   מזרחי מנחם   רוזנבאום טוני
ברנשטיין (פלדמן) בילה בלומה   מזרחי (בן זכריה) מנחם   רוזנברג פרץ פריץ
גינדי שרה   מזרחי שרה   רוטנברג (וורצמן) שפרינצה
גפלה (בן יעקב) שלום   מילר (הירש) בתיה   רופמן צבי הירש
גרא (קרישבסקי) גרו   מנצור (עווד סעיד) עובדיה