איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוצקי (אוברוצקי) מרדכי מקס   ויצברד (חומה) אידה יהודית   פישר (אפשטיין) שושנה
אדמוני (יודילוביץ) נעמי   זהבי ישעיהו   פלום (בלומן) רחל
אטינגר עמינדב   זוסמנוביץ סוניה   פנחס (דני, דולי) דניאל
ארנהיים (שליט) חיה אנה   חנקין טייבל טייבה   פנחס שמעה
באביטש ליפא   טופורובסקי יעקב   פרבר ארמנד אהרון
בן ברוך (רבינוביץ רמז) ברכה   טרטקוב משה   פרנקו אבהו
בן יונה (חממי) שלמה   ליטוינסקי (פינקלשטיין) שרה ביילה בלינדה   קירז'נר אברהם
בנימיני ראובן   לישנסקי אורי   קרויטורו מאיר
גולדנברג יעקב   מדליה (קווינט) ג'ני   קרון אהרון
גורדון מנחם   מורבין יעקב   קריינין (ניימן) יוכבד
גרוס (גינזבורג) יהודית   מזובר מרדכי   קרנץ מאיר
דומבק (ינוביץ') טובה   מינקוב יעקב   רוזנוביץ יוסף
דורפגר מרק מרדכי   מירנסקי (סדובסקי) שרגא פייבל   רון חיים דיויד
דושניצקי גרשון   מכנס גד   רצ'בסקי (סיקלר דורוגויר) יהודית
הדני (דויטש) ארנסט   מלניק שמואל   שובלי גלילי
הר ציון שושנה   מרקוס (דבורסקי) חנה מלכה מולי   שוורצמן זליג
וייסבורד אהובה ליבי   סופר (ופסי) רבקה   שלינגבוים אסתר מלכה
וינברג (מונבז) מניה-מיכלה   סימינובסקי (גורדון) בלהה ועללה   שנידרוביץ (ילובסקי) מלכה