איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוצקי (אוברוצקי) מרדכי מקס   וינברג (מונבז) מניה-מיכלה   פישר (אפשטיין) שושנה
אדמוני (יודילוביץ) נעמי   ויצברד (חומה) אידה יהודית   פלום (בלומן) רחל
אטינגר עמינדב   זהבי ישעיהו   פנחס (דני, דולי) דניאל
ארנהיים (שליט) חיה אנה   זוסמנוביץ סוניה   פנחס שמעה
באביטש ליפא   חנקין טייבל טייבה   פרבר ארמנד אהרון
בן ברוך (רבינוביץ רמז) ברכה   טופורובסקי יעקב   פרנקו אבהו
בן יונה (חממי) שלמה   טרטקוב משה   קירז'נר אברהם
בנימיני ראובן   ליטוינסקי (פינקלשטיין) שרה ביילה בלינדה   קרויטורו מאיר
בר אילן (דלגיצר) רבקה   לישנסקי אורי   קרון אהרון
גולדנברג יעקב   מדליה (קווינט) ג'ני   קריינין (ניימן) יוכבד
גורדון מנחם   מורבין יעקב   קרנץ מאיר
גרוס (גינזבורג) יהודית   מזובר מרדכי   רוזנוביץ יוסף
גרמן (טראומן) יולה איטה   מינקוב יעקב   רון חיים דיויד
דומבק (ינוביץ') טובה   מירנסקי (סדובסקי) שרגא פייבל   רצ'בסקי (סיקלר דורוגויר) יהודית
דורפגר מרק מרדכי   מכנס גד   שובלי גלילי
דושניצקי גרשון   מלניק שמואל   שוורצמן זליג
הדני (דויטש) ארנסט   מרקוס (דבורסקי) חנה מלכה מולי   שלינגבוים אסתר מלכה
הר ציון שושנה   סופר (ופסי) רבקה   שנידרוביץ (ילובסקי) מלכה
וייסבורד אהובה ליבי   סימינובסקי (גורדון) בלהה ועללה