איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוצקי (אוברוצקי) מרדכי מקס   זהבי ישעיהו   פלום (בלומן) רחל
אדמוני (יודילוביץ) נעמי   זוסמנוביץ סוניה   פנחס (דני, דולי) דניאל
אטינגר עמינדב   חנקין טייבל טייבה   פנחס שמעה
ארנהיים (שליט) חיה אנה   טופורובסקי יעקב   פרבר ארמנד אהרון
באביטש ליפא   טרטקוב משה   פרנקו אבהו
בן ברוך (רבינוביץ רמז) ברכה   ליטוינסקי (פינקלשטיין) שרה ביילה בלינדה   קירז'נר אברהם
בן יונה (חממי) שלמה   לישנסקי אורי   קרויטורו מאיר
בנימיני ראובן   מדליה (קווינט) ג'ני   קרון אהרון
גולדנברג יעקב   מורבין יעקב   קריינין (ניימן) יוכבד
גורדון מנחם   מזובר מרדכי   קרנץ מאיר
גרוס (גינזבורג) יהודית   מינקוב יעקב   רוזנוביץ יוסף
דומבק (ינוביץ') טובה   מירנסקי (סדובסקי) שרגא פייבל   רון חיים דיויד
דורפגר מרק מרדכי   מכנס גד   רצ'בסקי (סיקלר דורוגויר) יהודית
דושניצקי גרשון   מלניק שמואל   שובלי גלילי
הדני (דויטש) ארנסט   מרקוס (דבורסקי) חנה מלכה מולי   שוורצמן זליג
הר ציון שושנה   סופר (ופסי) רבקה   שלינגבוים אסתר מלכה
וינברג (מונבז) מניה-מיכלה   סימינובסקי (גורדון) בלהה ועללה   שנידרוביץ (ילובסקי) מלכה
ויצברד (חומה) אידה יהודית   פישר (אפשטיין) שושנה