איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוצקי (אוברוצקי) מרדכי מקס   זוסמנוביץ סוניה   פנחס (דני, דולי) דניאל
אדמוני (יודילוביץ) נעמי   חנקין טייבל טייבה   פנחס שמעה
אטינגר עמינדב   טופורובסקי יעקב   פרבר ארמנד אהרון
ארנהיים (שליט) חיה אנה   טרטקוב משה   פרנקו אבהו
באביטש ליפא   ליטוינסקי (פינקלשטיין) שרה ביילה בלינדה   קירז'נר אברהם
בן ברוך (רבינוביץ רמז) ברכה   לישנסקי אורי   קרויטורו מאיר
בן יונה (חממי) שלמה   מדליה (קווינט) ג'ני   קרון אהרון
בנימיני ראובן   מורבין יעקב   קריינין (ניימן) יוכבד
גולדנברג יעקב   מזובר מרדכי   קרנץ מאיר
גורדון מנחם   מינקוב יעקב   רוזנוביץ יוסף
גרוס (גינזבורג) יהודית   מירנסקי (סדובסקי) שרגא פייבל   רון חיים דיויד
דומבק (ינוביץ') טובה   מכנס גד   רצ'בסקי (סיקלר דורוגויר) יהודית
דושניצקי גרשון   מלניק שמואל   שובלי גלילי
הדני (דויטש) ארנסט   מרקוס (דבורסקי) חנה מלכה מולי   שוורצמן זליג
הר ציון שושנה   סופר (ופסי) רבקה   שלינגבוים אסתר מלכה
וינברג (מונבז) מניה-מיכלה   סימינובסקי (גורדון) בלהה ועללה   שנידרוביץ (ילובסקי) מלכה
ויצברד (חומה) אידה יהודית   פישר (אפשטיין) שושנה    
זהבי ישעיהו   פלום (בלומן) רחל