איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (טביב) צביה   הרפז (גולדנברג) שלמה   פופל (רחלסון) אסתר
אברוך מרדכי   וינברג ישעיהו   פידלמן (ברנשטיין) אלקה
אברמסון דוד דודו   זקס (זק"ש) וולף זאב   פישר (פיכטנוולד) לאה
אושרוב (פריאלניק) לאה   טפר חנה   פלום שלמה דב
איכילוב רחל   ייבין ניסן   פרבר יצחק
אלתר מרדכי   יעקבסון משה   פרס (פפירמייסטר) מרים
אריה (אניספלד) דורה דבורה   לוי ברוך ברונו   צ'רנוב יוסף
אריה (בן נעים) מזל פורטונה   לנדוי שמואל   קרישבסקי יצחק איצ'ה
ברניצקי (יובל) פסיה   לפידות (יונס) אסנת   רבינוביץ משה קופמן
ברס (גנוסוף) אהובה   מלין משה   רוזנבאום (גרינוולד) בילה בלהה
ג'מילי יוסף   מלין שלמה   שלוין יוסף
גלזר זוסיה   סגל (מרקוס) מולי חנה מלכה   שמוליצ'נסקי ברוך ברנרד
גרינברג יוסף   סמילנסקי משה