איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (טביב) צביה   וינברג ישעיהו   פידלמן (ברנשטיין) אלקה
אברוך מרדכי   זקס (זק"ש) וולף זאב   פישר לאה
אברמסון דוד דודו   טפר חנה   פלום שלמה דב
אושרוב (פריאלניק) לאה   ייבין ניסן   פרבר יצחק
איכילוב רחל   יעקבסון משה   פרס (פפירמייסטר) מרים
אלתר מרדכי   לוי ברוך ברונו   צ'רנוב יוסף
אריה (אניספלד) דורה דבורה   לנדוי שמואל   קרישבסקי יצחק איצ'ה
אריה (בן נעים) מזל פורטונה   לפידות (יונס) אסנת   רבינוביץ משה קופמן
ברניצקי (יובל) פסיה   מלין משה   רוזנבאום (גרינוולד) בילה בלהה
ברס (גנוסוף) אהובה   מלין שלמה   שלוין יוסף
ג'מילי יוסף   סגל (מרקוס) מולי חנה מלכה   שמוליצ'נסקי ברוך ברנרד
גרינברג יוסף   סמילנסקי משה    
הרפז (גולדנברג) שלמה   פופל (רחלסון) אסתר