איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסטשינסקי אליהו   ורהפטיג (מושין) סלווה   קוסובסקי (בולקינד) גיטל
אפשטיין טובה גרטרוד   זלצמן אהרון   קרישבסקי אזרחי מרדכי
אפשטיין יעקב   חביב לובמן (בוריס) דב אברהם   קרניאל (לובמן) אידה יהודית
בוזלי יוסף   יאבו נתן   רוזנטהל ראובן רוברט
בית הלחמי (לונדון, ברויטמן) ברכה   יפה זוהר   רוכמוטר הרי
בן יהודה (יונס) חמדה   ירושלמי צבי   שוסהיים משה אליהו
בעדני (בן יוסף) עמרם   כהן זכריה   שטראוס ליאופולד שמעיה-אריה
ברון אברהם   כהן (עראקי) חבקוק   שיף מאיר
גדסי ראומה   לובמן חביב רבקה   שמורק ליבה
גינדי יצחק   מינץ חיה פייגה   תמיר (טיטינשניידר) עקיבא
גיסין רבקה   סיטקוב יששכר    
דברה אבטליון   פירסט קורט