איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסטשינסקי אליהו   דברה אבטליון   סיטקוב יששכר
אפשטיין טובה גרטרוד   ורהפטיג (מושין) סלווה   פירסט קורט
אפשטיין יעקב   זלצמן אהרון   קרישבסקי אזרחי מרדכי
בוזלי יוסף   חביב לובמן (בוריס) דב אברהם   קרניאל (לובמן) אידה יהודית
בית הלחמי (לונדון, ברויטמן) ברכה   יאבו נתן   רוזנטהל ראובן רוברט
בן יהודה (יונס) חמדה   יפה זוהר   רוכמוטר הרי
בעדני (בן יוסף) עמרם   ירושלמי צבי   שוסהיים משה אליהו
ברון אברהם   כהן זכריה   שטראוס ליאופולד שמעיה-אריה
גדסי ראומה   כהן (עראקי) חבקוק   שיף מאיר
גינדי יצחק   לובמן חביב רבקה   שמורק ליבה
גיסין רבקה   מינץ חיה פייגה   תמיר (טיטינשניידר) עקיבא