איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוסטשינסקי אליהו   דברה אבטליון   קוסובסקי (בולקינד) גיטל
אפשטיין טובה גרטרוד   ורהפטיג (מושין) סלווה   קרישבסקי אזרחי מרדכי
אפשטיין יעקב   זלצמן אהרון   קרניאל (לובמן) אידה יהודית
בוזלי יוסף   חביב לובמן (בוריס) דב אברהם   רוזנטהל ראובן רוברט
בית הלחמי (לונדון, ברויטמן) ברכה   יפה זוהר   רוכמוטר הרי
בן יהודה (יונס) חמדה   ירושלמי צבי   שוסהיים משה אליהו
בעדני (בן יוסף) עמרם   כהן זכריה   שטראוס ליאופולד שמעיה-אריה
ברון אברהם   כהן (עראקי) חבקוק   שיף מאיר
גדסי ראומה   לובמן חביב רבקה   שמורק ליבה
גולדין (אלברשטדלר) לאה   מינץ חיה פייגה   תמיר (טיטינשניידר) עקיבא
גינדי יצחק   סיטקוב יששכר    
גיסין (קאניסטרום) רבקה   פירסט קורט