איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ מרדכי   חודורובסקי נחום חיים   סימן טוב (דישי) לאה ליילה
ארמון (קליר) שרה   חופשי מאיר   סניור פלורה
ביקל (אנספלד) בילה   טביב אברהם   פירסט ולטר צדוק
בקר מנחם ממי   טופורובסקי משה   פישלזון יצחק
גולדברג (פינס) רשל רחל   יודלביץ (יאנג ד"ר מוריס) משה   פישר משה
גולדמן יהושע   כהנסקי עדינה   קננגיסר (הירש) אידה
גרינבלט שמואל   כץ אהרון   קפלון ירוחם
הילזנרט (צויבל) תמר נטי   מדמוני מאיר   קרישבסקי (גוסקובה) חנה יהודית
הכהן (פוזנר) שפרה   מורגנשטרן חנה   רוזין גדעון
וינברג יהודה לואי   מלין (גולודץ) מושה   רון (יזרעאל) טובה
ויסמן נפתלי   מרקוס דורה דבורה   רצון בדרה
זוסמן יצחק   נויברגר מרים עמליה   שאול יוסף
זיגר ישראל   סופר מנחם   שניאור פייגה צפורה