איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ מרדכי   חופשי מאיר   סניור פלורה
ארמון (קליר) שרה   טביב אברהם   פירסט ולטר צדוק
ביקל (אנספלד) בילה   טופורובסקי משה   פישלזון יצחק
בקר מנחם ממי   יודלביץ (יאנג ד"ר מוריס) משה   פישר משה
גולדברג (פינס) רשל רחל   ימיני מרים   קננגיסר (הירש) אידה
גולדמן יהושע   כהנסקי עדינה   קפלון ירוחם
גרינבלט שמואל   כץ אהרון   קרישבסקי (גוסקובה) חנה יהודית
הילזנרט (צויבל) תמר נטי   מדמוני מאיר   רוזין גדעון
הכהן (פוזנר) שפרה   מורגנשטרן חנה   רון (יזרעאל) טובה
וינברג יהודה לואי   מלין (גולודץ) מושה   רצון בדרה
ויסמן נפתלי   מרקוס דורה דבורה   שאול יוסף
זוסמן יצחק   נויברגר מרים עמליה   שניאור פייגה צפורה
זיגר ישראל   סופר מנחם    
חודורובסקי נחום חיים   סימן טוב (דישי) לאה ליילה