איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ מרדכי   חודורובסקי נחום חיים   סניור פלורה
ארמון (קליר) שרה   חופשי מאיר   פדרליין אברהם אוטו
בזר מרגלית   טביב אברהם   פירסט ולטר צדוק
ביקל (אנספלד) בילה   טופורובסקי משה   פישלזון יצחק
בקר מנחם ממי   יודלביץ (יאנג ד"ר מוריס) משה   פישר משה
גולדברג (פינס) רשל רחל   ימיני מרים   קננגיסר (הירש) אידה
גולדמן יהושע   כהנסקי עדינה   קפלון ירוחם
גרוסברג מאיר   כץ אהרון   קרישבסקי (גוסקובה) חנה יהודית
גרינבלט שמואל   מדמוני מאיר   רוזין גדעון
הילזנרט (צויבל) תמר נטי   מורגנשטרן חנה   רון (יזרעאל) טובה
הכהן (פוזנר) שפרה   מלין (גולודץ) מושה   רצון בדרה
וינברג יהודה לואי   מרקוס דורה דבורה   שאול יוסף
ויסמן נפתלי   נויבורגר מרים עמליה   שניאור פייגה צפורה
זוסמן יצחק   סופר מנחם    
זיגר ישראל   סימן טוב (דישי) לאה ליילה