איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אליהו   גלוסקא נתנאל   יברבוים שמחה
אברמוב מיכאל   דנציגר קרון יחיאל   יהוד אברהם
אברמוביץ ישראל   הוברמן מרדכי מודי   יושע שמואל
אברמסון יונתן יונץ   היין צבי   יזרעאל בן ציון
אופנהיימר (פירסט) ברטה   הלוי אהרון   יעקובי נחמיה
איטקין ישראל   הלוי יוסף   כהן מאיר
אייזן יוסף   ויזלטיר יואל   כהן ארזי עובדיה
אלון (קליבנסקי) מודי   ויליניץ שלמה   כרובי (קפוסטה) אליהו
אריה שמואל   וינטר חיים   לאונר דן
ארליך יצחק   וינלגר צבי   לוין אלישע
בן יהודה אבנר   זיבלין אהרון   ליבוביץ אמנון
בנארי שלמה   זיבלין יוכבד   ליבוביץ צפורה
בר דיין (זוסמן) דבורה   זמסקי ישעיהו   ליבוביץ שרגא פייבל
ברינקר אהרון אליעזר   חביב אמנון   ליפקין מרדכי
בשארי מתיתיהו   חובב עמישב   מזובר פיגה צפורה
ג'דה סעדיה סעיד   חזי לוי אברהם   מזרחי בן ציון
גבירץ נחמיה   חממי אברהם   מזרחי בנימין בני
גולדברג צבי הירש   חממי יצחק   מזרחי דוד
גורלסקי שמעון   חן טוב (חרשוכין) משה   מייטליס יוסף
גיסין אריה   טביב זכריה   מימון יעקב