איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בוגוסלבסקי יוסף   לבה מכס מנחם   פרימן יעקב
גוטמן יצחק ניסן   לוקשין אברהם   צינדר פרידה
גורודצקי משה   ליבין (יאנס) יוסף לייב   צפמן עמנואל
גיסין (אוסטשינסקי) לאה   מורבין (בובשובר) מניה   קוטלובסקי (צרפין) סימה
דרובין יואל   מלכין (קזרנובסקי) צילה   קוסובסקי חיים
וייסברוד משה   נדב בן ציון   קלימקר דב
וילסון (שצגלוויצקי) טובה   נוימן זלמן   קרסנשטיין יוסף
זוסמן בנימין   סימינובסקי משה   רבינוביץ שמואל
זוסמנוביץ שרגא פיביל   סמיטמן (הירשפלד) שינה טובה   שטרסלר אהרון
זינגר (לודמיר) שמואל   עוקשי שלמה סלימן   שרעבי (בן סעדיה) נתן
כהן קגן (ריבקינד) פסיה   פוחצ'בסקי מיכל זלמן    
כץ טוביה גדליה   פרבר זלמן