איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אורשר פיבל   זוסמן (קרצ'מסקי) מרים   נוימן (קרצ'בסקי) רבקה
אשרם שלמה   חומה יעקב   עוקשי סעדיה סעיד
בן ברוך רחל   טומשין מיכאל   פורטר יצחק
גולדין יצחק   טורנינסקי (ארליך) אסתר   פרנקל (נוידורף) גניה
גולדשמיט יהודית   יעקובוביץ זבולון   פרשקובסקי אריה לייב
דומבק חנה   כהן יצחק   פרשקובסקי (קרצ'בסקי) גנסיה
הולמן בנימין   לוין (זינגר) רחל   קחם יעל
הלוי שי   לוקשין אליעזר   קירז'נר אברהם
הרשקוביץ אליהו   מוסטובוי (גשרי) עמוס   רזניק (סטונזנסקר) לובה
ושיץ אפרים   מילמן חיים   ריבקס חיה טובה