איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אורשר פיבל   זוסמן (קרצ'מסקי) מרים   מרש (מרקוביץ) יעקב
אשרם שלמה   חומה יעקב   נוימן (קרצ'בסקי) רבקה
בן ברוך רחל   טומשין מיכאל   עוקשי סעדיה סעיד
גולדין יצחק   טורנינסקי (ארליך) אסתר   פורטר יצחק
גולדשמיט יהודית   יעקובוביץ זבולון   פרנקל (נוידורף) גניה
דומבק חנה   כהן יצחק   פרשקובסקי אריה לייב
הולמן בנימין   לוין (זינגר) רחל   פרשקובסקי (קרצ'בסקי) גנסיה
הלוי שי   לוקשין אליעזר   קחם יעל
הרשקוביץ אליהו   מוסטובוי (גשרי) עמוס   רזניק (סטונזנסקר) לובה
ושיץ אפרים   מילמן חיים   ריבקס חיה טובה