איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איכילוב יעקב   וייסנשטרן (כץ) שרה ראשקה   נהמי אשר
אפרתי (מיצמכר) מלכה דוברה   וינצויג (הלל) חיה בלומה   ניימן (שמידט) לאה
אריה שמחה   זוסמן אברהם   עראקי (בן פנחס) שלמה
בודסקי חיים   זמסקי אביתר   פוחצ'בסקי (רוזנטל) מרים
בוקסר (ברדן) מלכה   חיון יעקב   פינשטיין עמינדב
בלקינד (חנקין) אלכסנדרה סוניה   חיון (גנסיה) רולנד אושריה   פרוסקובר הניה
בנימיני (גורדון) נחמה   חנקין (בלקינד) אולגה   קלדרון אהרון
גולדנברג (סניור) רחל   חנקין יעקב   קמניצר רוזליה
גורדון יהושע   טוליפמן דוד   קפלון (בלקובסקי) רייזיל שושנה
גינזבורג יוסף מאיר   יודילוביץ דוד   רוזין חיים
גיספן (ג'ספן) יוסף   כהנא אפרים שמואל   רוזנמן שמואל אמיל
גרינשפון (גרינשפן) יהושע צבי   כהנסקי (אברמסון) שיינע   רופין ארתור
הוניג עמיחי   לבוק יוסף   שפטל פניה
הופנקו (קרישבסקי) לינה רחל לאה   מדליה יעקב