איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איכילוב יעקב   וייסנשטרן (כץ) שרה ראשקה   מדליה יעקב
אפרתי (מיצמכר) מלכה דוברה   וינצויג (הלל) חיה בלומה   נהמי אשר
אריה שמחה   זבודיפקר יהושע   ניימן (שמידט) לאה
בודסקי חיים   זוסמן אברהם   עראקי (בן פנחס) שלמה
בוקסר (ברדן) מלכה   זמסקי אביתר   פוחצ'בסקי (רוזנטל) מרים
בלקינד (חנקין) אלכסנדרה סוניה   חיון יעקב   פינשטיין עמינדב
בנימיני (גורדון) נחמה   חיון (גנסיה) רולנד אושריה   פרוסקובר הניה
גולדנברג (סניור) רחל   חנקין (בלקינד) אולגה   קלדרון אהרון
גורדון יהושע   חנקין יעקב   קמניצר רוזליה
גינזבורג יוסף מאיר   טוליפמן דוד   קפלון (בלקובסקי) רייזיל שושנה
גיספן (ג'ספן) יוסף   יודילוביץ דוד   רוזין חיים
גרינשפון (גרינשפן) יהושע צבי   כהנא אפרים שמואל   רוזנמן שמואל אמיל
הוניג עמיחי   כהנסקי (אברמסון) שיינע   רופין ארתור
הופנקו (קרישבסקי) לינה רחל לאה   לבוק יוסף   שפטל פניה