איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אלחנן   חבקין ברוך   פינברג (בלקינד) פאני
איזנבנד שמעון סימון   חיון (גנסיה) שמחה   פישר (הלוי תבור) רבקה
בירגר גרשון   יודילוביץ עמוס   פלוטניק לאה
בירגר יצחק   ילובסקי משה מאיר   פרנקל אהרון
בכר דוד   ימיני שלום   צלליכין (בנינסון) חסיה
בלומנר (לם) זיסל   כהן מנחם   קנטור (אוסובצקי) חיה
בן צבי (מאירוביץ) ברוריה ברורה   כהן סעידה   קרניאל ישעיהו
ברס יהושע   לוין (גולדבלט) דבורה   קרנר איזיק יצחק
ג'מיל ששון   ליברגוט צוקרמן נחמן   רוגובסקי משה
גורדון (זילבר) בתיה   מילר נחום   רזניק ישעיהו
דימנט בעריל דוב   מרקוביץ אליהו   ריבקינד (רוזנמן) לוניה
הורביץ דליה   נוסבאום יצחק   רפפורט שלמה יצחק
ויסמן אברהם אדולף   סגל זליג   שמוליצ'נסקי (אמצילבסקי) ויקטוריה ויטיה
זייצוב אברהם   סלומון ליאון    
זינגר (פלמן) ברכה   פיין דינה