איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון (הוכברג) סוניה   לובמן גרניה   קוטקובסקי בילא
ברויטמן חיים   לובמן סטרנה   קרצ'בסקי (אהרוני) שרה
גורדון יעקב   לוי ווהאב (חיטרוש) לולואה מרים   רטנר אלכסנדר
גלזר מרדכי   נהמי שלמה   רפפורט כתריאל
גפן זיוה   סולימן יצחק   שוחט (גרינבלט) לאה
דרובין חנה ציפה   סולימן ישראל   שורץ שמעון
וייסל רחל   עראקי (הרב שלום בן פנחס) שלום חבקוק   שטראוס (רוזנבאום) טרודה
חזין אברהם   צוקרמן (הכהן) מרים   שינדלר בנימין
חיון אליהו   צלליכין יהודה אידל   שקולר יעקב
טויבר חיים   קודריאנסקי יוסף