איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב גד   גרינבלט (פייבלוביץ') יעקב   ליזרוביץ חגי
אברמסון טוביה   דרובין אליעזר   מבורך (גורדון) רחל
אוסטשינסקי שמואל   ויליניץ פנינה פניה   מוגילבסקי מרדכי
אנטין (גוטמן) רחל   וינברג שמעון   מינכהאוזן מקס מאיר
אפרתי יהודית   זיידמן (ביילה, קלס) נחמה   פידלמן שאול
בובשובר אריה ליב   טביב כדיה   פישביין עודד
בולקינד (בולנטשוק) רבקה   טומשין זאב   פלץ משה
בן דוד (לויתיאן) אסתר   כהן שמואל   פנחס (בן דוד) שלמה
ברשבסקי שמחה דוד   כצלר צביה   קוצ'רסקי מרדכי
גדסי רומיה   ליבונטין (לבונטין) זלמן דוד   קמפינסקי (בובשובר) בתיה
גוטמן גילה   ליבונטין (פאפע) מניה   רוזן (שקולניק) חיה גיטל