איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב גד   גרינבלט (פייבלוביץ') יעקב   ליזרוביץ חגי
אברמסון טוביה   דרובין אליעזר   מבורך (גורדון) רחל
אוסטשינסקי שמואל   דרובין חנה ציפה   מוגילבסקי מרדכי
אנטין (גוטמן) רחל   ויליניץ פנינה פניה   מינכהאוזן מקס מאיר
אפרתי יהודית   וינברג שמעון   פישביין עודד
בובשובר אריה ליב   זיידמן (ביילה, קלס) נחמה   פלץ משה
בודסקי חיים   חודורובסקי נחום חיים   פנחס (בן דוד) שלמה
בולקינד (בולנטשוק) רבקה   טביב כדיה   קוצ'רסקי מרדכי
בן דוד (לויתיאן) אסתר   טומשין זאב   קמפינסקי (בובשובר) בתיה
ברשבסקי שמחה דוד   כהן שמואל   רוזן (שקולניק) חיה גיטל
גדסי רומיה   כצלר צביה    
גוטמן גילה   ליבונטין (לבונטין) זלמן דוד