איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב גד   גרינבלט (פייבלוביץ') יעקב   ליזרוביץ חגי
אברמסון טוביה   דרובין אליעזר   מבורך (גורדון) רחל
אוסטשינסקי שמואל   דרובין חנה ציפה   מוגילבסקי מרדכי
אנטין (גוטמן) רחל   ויליניץ פנינה פניה   מינכהאוזן מקס מאיר
אפרתי יהודית   וינברג שמעון   פידלמן שאול
בובשובר אריה ליב   זיידמן (ביילה, קלס) נחמה   פישביין עודד
בודסקי חיים   חודורובסקי נחום חיים   פלץ משה
בולקינד (בולנטשוק) רבקה   טביב כדיה   פנחס (בן דוד) שלמה
בן דוד (לויתיאן) אסתר   טומשין זאב   קוצ'רסקי מרדכי
ברשבסקי שמחה דוד   כהן שמואל   קמפינסקי (בובשובר) בתיה
גדסי רומיה   כצלר צביה   רוזן (שקולניק) חיה גיטל
גוטמן גילה   ליבונטין (לבונטין) זלמן דוד