איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אריה אברהם ניסים   ויס (גולדברג) שושנה   פישר יוסף
בונדר ברינה ברוריה   וישנבסקי איסר   פלוטניק דוד
בלוך אברהם   זייצוב (ילובסקי) צפורה   קירז'נר אליהו
ברלין (פוליאקוב) ציטה   טופורובסקי יצחק ליב   רחבי מרגלית
גולדשטיין אריה לייב   ליזרוביץ (קירז'נר) ברוריה   רפפורט שמעיה סימון
גינדי עזרא   ליזרוביץ משה   שור (פוחצ'בסקי) יונה
גלובצ'יק חנינא   מוגילביץ חובב   שטינבך יהושע
הורביץ גרשון   מוגילבסקי משה   שיריזלי שלמה ישראל
הורביץ צבי   מרקוביץ (חזונוביץ) יענטל   שליט אליהו ליב
הורביץ (פפירמייסטר) רחל   עמיאל אברהם אלברט   שמוליצ'נסקי רודולף ראובן