איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אריה אברהם ניסים   ויס (גולדברג) שושנה   פלוטניק דוד
בונדר ברינה ברוריה   וישנבסקי איסר   קירז'נר אליהו
בלוך אברהם   זייצוב (ילובסקי) צפורה   רחבי מרגלית
ברלין (פוליאקוב) ציטה   טופורובסקי יצחק ליב   רפפורט שמעיה סימון
גולדשטיין אריה לייב   ליזרוביץ (קירז'נר) ברוריה   שור (פוחצ'בסקי) יונה
גינדי עזרא   ליזרוביץ משה   שטינבך יהושע
גלובצ'יק חנינא   מוגילביץ חובב   שיריזלי שלמה ישראל
הורביץ גרשון   מוגילבסקי משה   שליט אליהו ליב
הורביץ צבי   מרקוביץ (חזונוביץ) יענטל   שמוליצ'נסקי רודולף ראובן
הורביץ (פפירמייסטר) רחל   עמיאל אברהם אלברט    
הנוך קונרד יעקב   פישר יוסף