איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איתן ישראל   הרשקוביץ ברוך   פינשטיין חינקה רייזל
בורוכוביץ (אלתמן) צביה   וינברג יעקב   פריאלניק מרדכי
בקר שולמית   ויצברד אליקים   צ'רנוב יצחק
ברניצקי (ברלניצקי) חיים   טביב (בן אברהם) טביב   קוטקובסקי יוסף
ברס (מילר) לאה   טוליפמן אלכסנדר זלקינד   קוצ'רסקי (ירובסקי) גולדה
ברקוביץ (לזרוב) ברינה   ירובסקי אריה יהודה ליב   קוצ'רסקי יעקב שמחה
גולדברג יצחק ליב   מדליה (גוטמן) חנה   קיפניס (לובמן) מרים
גפלא (בן יעקב) דוד   מחניפקר (קלדרון) שושנה   קנר בתיה
דוקמן (מרקוס) בתיה באשה   מימון (עבדאללה) שלמה   רוזנפלד (רוזין) מושה
הלוי בן ציון   עוקשי (בן שלום) זכריה יחיא   רוזנפלד משה
הלל הלל   עין (איין) יצחק   רופא (שבות) יהושע פראח
הלל (הורביץ) מאליה עמליה   פאפו גבריאל אליעזר   רטנר שמעון יהודה