איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברבאיה יהושע   כץ (וייסנשטרן) פראדיל פאני   פוחצ'בסקי (פינשטיין, נפש) נחמה
אלזנר שאול   לוין (קפלן) בתיה גולדי   פינברג (ציפרמן) ברטה
בסקינד (צלליכין) רוחמה   לונדון אהרן   צ'רנוב יואל
ברקוביץ (ארקין) שינה ליבה אהובה   מרגולין אסתר   קזושנר צפורה פייגה
דומבק אהרון   מרחוביץ ישראל ליב   ריבקינד חיים
זייצוב יפה   נוימן יצחק    
חיטרוש יעקב   סמילנסקי (טלר) צלה