איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אקוה סעדיה   הברפלד חיים היינריך   יודלביץ ראובן
אריה סולטנה   הובר (רנקונשינסקי) פרומה   יניב עדה
בוקס (ברשבסקי) בת שבע   וולובלסקי (קרליץ) שיינה מלכה   ליפקין (גורדון) צפורה
גרינשטיין (וולף ליב) זאב אריה   וינדמן נחמן   נוישטדט (רבינוביץ) חנה שרה
דיינארד דוד מנחם   ויס אהרן   ניימן אסתר
דשבסקי יואל   חומה שרה טויבא   רוזן ארטור