איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלכמיסטר (אלכימיסטר) מאיר   ולד חיה   מזרחי (מוסאל) שמעה שושנה
בניסוביץ רחל לאה   חיסין חיים   מרקוביץ יצחק
ברויזמן אמה טעמע   יצחקי (יצחקוב) מיכאל   סופר עליזה
ברויזמן יעקב אשר   כהן ארזי (זריהן) פלור   סיבהי חיים
גורדון שמשון   כרסנתי נסים   רוזן שרגא פייבוש
דב הנוך   לנדקר זיגפריד שלמה   שמוליצ'נסקי (סמוליצ'נסקי) יעקב זאב
ויסמן עמרם   מזי"א (גוטמן) איגניה