איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוליבנבוים מרדכי מרקו   גורדון אברהם זאב   צלליכין נירה
אמציסלבסקי יהודה לייב   יעקובי נחשון   קראוזה עמיצור
אפשטיין זהבה גולדה   מוסאל יוסף   שאול ניסים
בובשובר שמואל   מרגולין דוד   שמחון לוי יעקב אליהו
בלומברג צבי   סולימן (מזרחי) יפה ג'מילה    
בנינסון יהושע דב   סיקלר רבקה