איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוליבנבוים מרדכי מרקו   גורדון אברהם זאב   פרומקיס חיים
אמציסלבסקי יהודה לייב   זוסמן (מליבסקי) אינה   צלליכין נירה
אפשטיין זהבה גולדה   יעקובי נחשון   קראוזה עמיצור
בובשובר שמואל   מוסאל יוסף   שאול ניסים
בלומברג צבי   סולימן (מזרחי) יפה ג'מילה   שמחון לוי יעקב אליהו
בנינסון יהושע דב   סיקלר רבקה