איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בונדר אליהו   כהן ארזי שלמה   פרידמן פסח
ביבר מאיר אליהו   ליבונטין נחמיה   פרימן (אנגלישר) מרים
גלוסקין וילה   מאירוביץ אברהם   צ'רנוב (שינברג) גולדה
גלזר (קצנר) בילה   מוסאל (קינדיל) תמר   צורי דוד
וייסל יצחק   מזובסקי גרונה   שולוחוביץ (אתיאל) תחיה
טופורובסקי (פרבר) קריינה עטרה   מזובסקי משה נתן   שליפיאן (סלפיאן דב"ש) דב בר
יודלביץ בתיה   מזי"א אהרן מאיר   שקולניק חנה חנצ'י
יעקובי הלוי לאה   פינשטיין (מילכיקר) בלומה