איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון (הוכברג) חנה רות   הולמן (קמינסקי) שרה לאה   קאושנסקי שרה
אולינקי יונה   וינברג (כהן) שמחה זימל   קנר (כנר) יעקב מנדל
אוסובצקי יהושע   זילברמן יהושע טוביה   קריבינס ווילבור
אלקיים אהרון   טביב משה   קרישבסקי שמחה סניה
בובשובר (כהן) שרה סוניה   טפר שלמה   קרישבסקי אזרחי (טפלינסקי) בתיה
בלקינד ישראל   יעקובי שולמית אבישג   קרצ'בסקי (כרצבסקי) מאיר
גולדברג בנימין זאב   כהן משה אהרון   רצ'בסקי אהרון
גפן אורי שם טוב   כהן (טשסטקובסקי) שמואל   שכטר רחל
גרינשפון (קלס) בילה   מדורסקי צבי   שמוטקין דב משה
הובר שלמה   סמיטמן שלמה   שרמן משה