איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גפן גדעון   מורבין לאה   צ'רנוב אברהם שמואל
דמארי אברהם   מילר (קולקר) בנימין   שמוטקין שלום
הורביץ עברית-חיה   מירנסקי קופיל אורי   שקולניק רחל
יודילוביץ שמעון   פינקלשטין נחום    
לזרוב (לזרוף) אברהם   פנחסוביץ (איכילוב) רבקה