איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן יהודה (פרלמן) אליעזר   מדליה אברהם יצחק   ספקטור (אברמסון) פסיה
דיקלמן איטה   מירוני לופטס (טופורובסקי, מירנסקי) רבקה   קרנר (סגל) רחל
זק אברהם   ספקטור אורי   שייד אליהו