איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בוסל יוסף   הלוי עמרם   ענתבי אברהם אלברט
בוקסר ברוך   הרשלר (הלוי) רחל   קנטור חנה
בלומברג יוסף   ינובסקי הינדה   קרנר שמואל
בלומברג שמריהו   ירובסקי דינה