איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (פרלמן) חיה שרה   גרינברג שפרה שפרינצה   פישצנר חיה שרה
אברמוביץ (הוכמן) מנחם מנדל   ויס נטע צבי   פרוסקובר משה
בק ישראל   זרחי ישעיה   קירז'נר חיה
בריסקין בתיה   טופורובסקי אהרון   רבינוביץ שרה
גלזר פיגה פסיה   יאפו טויבה    
גראף לייב   מירנסקי צביה