איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (פרלמן) חיה שרה   גרינברג שפרה שפרינצה   מירנסקי צביה
אברמוביץ (הוכמן) מנחם מנדל   ויס נטע צבי   פישצנר חיה שרה
בק ישראל   זרחי ישעיה   פרוסקובר משה
בריסקין בתיה   טופורובסקי אהרון   קירז'נר חיה
גלזר פיגה פסיה   טרכטנברג אשר   רבינוביץ שרה
גראף לייב   יאפו טויבה