איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בלקינד נעמן   חרשוכין צבי   קוטלובסקי חיי
ברויטמן קריינצי עטרה   לישנסקי יוסף   קריצמן דב
גורדון (יעקבזון) שרה   מרקוביץ חנה   רבינוביץ חיים יצחק
הירשפלד צבי הירש   סגל שפרה   רצון שלמה
וייסנשטרן מרדכי   פינברג אבשלום   שקרלביץ (שקלרביץ) נח
וילסון שושנה ג'ני   פישצנר הניה