איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אמזלג חיים   מינץ יעקב דוד   קליין (פרידלנדר) סילקה צילה
אמציסלבסקי (סלובוצקי) מלכה-מריה   עוקשי יוסף   קלס מנחם מנדל
ג'מיל יחיא   פאפו יעקב   קלס פיגה
דיקלמן אלכסנדר סנדר   פוגטש (לבנט) חוה   קרישבסקי גרשון יצחק
חינקין (חנקין) יחזקאל   פינברג בוריס   רייסל (שמוליצ'נסקי) חיה שרה
ליטוינסקי יעקב אלחנן   פינשטיין (וירצר) יונה צבי   שטיין מנחם מקס מרק
מדליה (רבינוביץ) פסיה   קליין יוסף