איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אריה (מבורך) גולדה זהבה   הולמן טוביה   פיבלוביץ (שקרלביץ) מרים מירה'לה
בורשטיין שרה רבקה   הלל דבורה   פינשטיין (קובינבוים) רחל
בנינסון (לוין) יהודית   זיגר (גילקיס) שרה   פישלזון (ליבונטין) דבורה
בשארי שמעון   לונדון חיה   רפפורט בוריס ברוך
גלוסקין (פרידלנד) חיה פיגה   מוסאל (דהרי) צביה   שליט אליעזר אלחנן
גלזר ישראל   מינץ זילפה