איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בקר ניסן   ויתקין יוסף   כהן שמחה
ברניצקי נתן   זלצמן אברהם   פפירמייסטר אהרון
גורדון (זאלקינד) חיה רבקה   חיסין יהודית   רצון זוהרה
היטעל (אתיאל) שניאור-זלמן   יעבץ (פינס) גולדה   שפירא ישראל חיים