איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בלקינד (גלצטוך) שפרה   יודלביץ יהודה   פישלזון יעקב דוב
ברד (אברמוביץ) פייגה צפורה   יצחקי (שאצקי) זיסל   קרישבסקי (הירשפלד) בתיה
טופורובסקי מיכל   לוי כמוס   שמוליצ'נסקי מאיר
יודלביץ דובה   מרקוביץ אברהם אהרון