איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אסתר   הורביץ אריה ליב   מדליה מרדכי
ברניצקי (ברלניצקי) נתן   הלוי תמר   נוימן בן סירא
גולדמן צירל צילה   הלל נפתלי אברהם   סגל נחמו עמי
גולדנברג אברהם   טומשין רחל אסתר   פוסיצלסקי (ג'ורג' גרגורי, בוריסביץ') צבי