איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אפשטיין דוד   הימן משה יהושע הלוי   ריסקין זלמן
בלקינד מאיר   ליבונטין הכהן (לבונטין) צבי   שמוליצ'נסקי אסתר
ברלניצקי (ברניצקי) יהודה אריה ליב   מושין זלמן   שמוליצ'נסקי (רוזנגולד) רחל
גולדברג בן ציון   קוצ'רסקי חיה