איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב דור   אברמוב מיכה מיכאל   אברמוב פזית
אברמוב דינה   אברמוב מירב   אברמוב צבי
אברמוב דניאל   אברמוב מלכה   אברמוב ציון
אברמוב דניאל
הורים: אילן, אירית
  אברמוב מריון   אברמוב צפורה
אברמוב דר   אברמוב מרים   אברמוב קסם
אברמוב הרצל   אברמוב משה   אברמוב ראובן
אברמוב חיים   אברמוב נדב   אברמוב רבה
אברמוב חנה
הורים: נתן, פרומה; לידה: 1948
  אברמוב נוח   אברמוב (עקיביוב) רבקה
אברמוב חנה
הורים: אברהם, אסתר
  אברמוב נועם   אברמוב (נהוראי) רוזה
אברמוב טל   אברמוב נילי   אברמוב רחל
אברמוב יובל   אברמוב ניר   אברמוב רחלי
אברמוב יוסי   אברמוב נעם   אברמוב (עיני רופא) שולמית סלחה
אברמוב יוסף   אברמוב עומרי   אברמוב שושנה
אברמוב יועד   אברמוב עידן   אברמוב שלום
אברמוב יורם   אברמוב עמליה   אברמוב שלמה
הורים: ברוך, אסתר; בת זוג: רחל; לידה: 1881
אברמוב יצחק   אברמוב עמנואל   אברמוב שלמה
הורים: שלום, שרה שרי; בת זוג: מריון
אברמוב (נאור) לאה   אברמוב עמרי   אברמוב שמחה
אברמוב (ישי) לאה רחל   אברמוב ענת   אברמוב שרה
אברמוב מוטי   אברמוב (יעקובוביץ) פורים פנינה   אברמוב (פלצ'י) שרה
אברמוב מיכאל   אברמוב פורית   אברמוב (ניסימוב) שרה שרי