איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שרר (סולימן) מוטי מרדכי   ששון יוסי   תאומים פרנקל יצחק
שרר מרדכי   ששון יעקב   תאומים פרנקל יצחק איציק
שרר משה   ששון יפה   תאומים פרנקל כפיר
שרר עמית   ששון (מזרחי) יפה   תאומים פרנקל (חזקיה) לימור
שרר ענבל   ששון נסים   תאומים פרנקל (כהן) מוניקה
שרשבסקי אליעזר   ששון (כהן) פנינה נני   תאומים פרנקל משה
שרשבסקי אסתר אסנת   ששון (כדריה) רחל   תאומים פרנקל סער
שרשבסקי אריה   ששון שאול   תאומים פרנקל עיינה
שרשבסקי ברוריה   ששון שי   תאומים פרנקל שושנה
שרשבסקי זונדל   ששון שמואל   תאומים פרנקל שחר
שרשבסקי נח   ששתיאל (אלפיא) צלחה   תאומים פרנקל תומר
שרשבסקי פנינה פרלה   שתדלר ישעיהו   תאני (רייבר) צפירה
שרשבסקי (רוז'נסקי) רחל   שתדלר (אברמסון) נעמי   תארי אסף
שרשבסקי שמואל   תאומים גרונה   תגר אלחנן
ששון (חסון) אביאלה   תאומים יעקב מרדכי   תגר אריה
ששון אברהם   תאומים פרנקל אביה   תגר דבורה
ששון אורנה   תאומים פרנקל דרור   תגר (הירשפלד) עליזה
ששון אליהו   תאומים פרנקל הדר   תדהר דנה
ששון זיו   תאומים פרנקל (אולבסקי) חנה   תדהר (גורליק) הני הניה
ששון (בירגר) יהודית   תאומים פרנקל (ראומי) חנה   תדהר זיו