איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
תרם (מלוביצקי) שירי   תשבי בן ציון   תשבי כרמית
תרשיש אהרן   תשבי גאולה   תשבי (סוקוסובסקי) נאוה
תרשיש זהבה   תשבי גל   תשבי (דישבק) נחמיה
תשבי אורי   תשבי דוד   תשבי (שקולניק) רחל
תשבי איילת   תשבי זהר   תשבי תם