איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שפטל (קולבבסקי) אסתר   שפייזמן שרה   שפילמן (סילברט) אביבה
שפטל אריה   שפייר אריאל   שפילמן אייל
שפטל יצחק   שפייר גיא   שפילמן אמיר
שפטל יצחק
הורים: אריה, פניה
  שפייר דוד   שפילמן (גולדנברג) ורדה
שפטל (רבינוביץ) פוליה   שפייר דני   שפילמן טובי
שפטל פניה   שפייר ורד   שפילמן (יעקובוביץ) מיכל
שפי דודי   שפייר (פרימן) ורדה   שפילמן מתן
שפי (שפיצר) דן   שפייר טל   שפילמן נגה
שפי מאשה   שפייר יעל   שפילמן פרי
שפי (קוסובסקי) מיה מלכה   שפייר לודוויג   שפילמן (לוי) צאלה
שפיגל (קלאוס) בלומה ברטל   שפייר עמית   שפילמן צבי
שפיגל חיים אנריך   שפייר קרן   שפילמן קלואה
שפיגלמן (זינגר) בתיה   שפייר שרה   שפילמן רוני
שפיגלמן נפתלי   שפייר תמר   שפילקה דוד
הורים: ראובן, הלה; לידה: 1946
שפיגלמן צבי   שפילברג אריה   שפילקה דוד
בת זוג: הנדה
שפיגלמן שמואל   שפילברג יעקב   שפילקה הלה
שפיגלמן תמר   שפילברג משה   שפילקה הנדה
שפיטלניק דוד   שפילברג (דרור פרימן) עדינה   שפילקה נורית
שפייזמן יוסף   שפילברג עדינה   שפילקה ראובן
שפייזמן מרדכי   שפילברג רות   שפילר נחמיה