איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
תאומים פרנקל אביה   תגר דבורה   תורג'מן הדס
תאומים פרנקל דרור   תגר (הירשפלד) עליזה   תורג'מן (אקוה) ליאת
תאומים פרנקל הדר   תדהר דנה   תורג'מן מוטי
תאומים פרנקל (אולבסקי) חנה   תדהר (גורליק) הני הניה   תורג'מן מזל
תאומים פרנקל (ראומי) חנה   תדהר זיו   תורג'מן שלום
תאומים פרנקל יצחק   תדהר יגאל   תורכי יונה
תאומים פרנקל יצחק איציק   תובל אדם   תורכי שמואל
תאומים פרנקל כפיר   תובל איתי   תורן אבישי
תאומים פרנקל (חזקיה) לימור   תובל (פדר) ז'נט   תורן (טורנינסקי) אמנון
תאומים פרנקל (כהן) מוניקה   תובל יואל   תורן אתי
תאומים פרנקל משה   תובל יוגב   תורן (אלחלל) בלהה
תאומים פרנקל סער   תובל (רוטנברג) מושית   תורן גליה
תאומים פרנקל עיינה   תובל מקס   תורן (טורנובסקי) דן
תאומים פרנקל שושנה   תובל נועם   תורן דרור
תאומים פרנקל שחר   תובל עלמה   תורן (קומר) טובה
תאומים פרנקל תומר   תובל (וילקנסקי) עמוס   תורן (טורנינסקי) יעקב קובי
תאני (רייבר) צפירה   תובל תמר   תורן (אהרונסון) לאה
תארי אסף   תומס ג'וסלין   תורן עמיחי
תגר אלחנן   תורג'מן אביה   תורן עמית
תגר אריה   תורג'מן אסף נחמן   תורן (הלוי) רחל שלי