איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבן עמית   אבנור ערן   אבנרי רועי
אבן רועי   אבני (מאור) אור-יה   אבנת אור
אבן (קרון) תמר   אבני אילן   אבנת (אבנד) אלכסנדר
אבן כסף אלון   אבני בועז   אבנת (מיינצר) אסתר
אבן כסף (זילברשטיין) אמנון   אבני (שטורך) דפנה   אבנת זוהר
אבן כסף טלי   אבני דרור   אבנת (הס) חנה
אבן כסף (מנדה) יעל   אבני ורד   אבנת טלי אלכסנדרה
אבן כסף יצחק לב   אבני חיה   אבנת יוסי
אבן כסף סיימון   אבני יה-לי   אבנת צח
אבן כסף ערן   אבני יוסי   אבנת רן
אבן כסף תמר   אבני יעקב   אבנת שירה
אבן מוחא לוסיה   אבני לירי   אבס דן
אבן מוחא שלום   אבני עדי   אברבאיה (בכר) אסתר
אבנד יוסף   אבני (קניגשטיין) עמוס   אברבאיה חיים
אבנד מלכה   אבני (גוטניצקי) רחל   אברבאיה חיים ויקטור
אבנור (קירשט) דליה   אבני (אניספלד) רינה   אברבאיה יהושע
אבנור (פינקלשטיין) יונינה   אבני רני   אברבנאל אהרון
אבנור (פינקלשטיין) יצחק   אבני תאיר   אברג'יל (מילר) הילה
אבנור יצחק צחי   אבנרי אורי   אברהם אמיר
אבנור משה   אבנרי (גרינוולד) יעל   אברהם ארנה