איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ נעמי
הורים: נחמיה, חנה
  אברמוביץ (פופקו) רבקה   אברמזון יצחק
הורים: אפרים, גיטל; בת זוג: אידה; לידה: 1911
אברמוביץ נעמי   אברמוביץ (לוצנר) רוזה רייזל   אברמזון ליהי
אברמוביץ נתן
הורים: מרדכי, לאה; בת זוג: מרים מירצה; לידה: 1915
  אברמוביץ (משולם) רוני   אברמזון (גולני) מכבית
אברמוביץ נתן   אברמוביץ (עמבור) רותי   אברמסון אברהם ראובן
אברמוביץ (וולברגר) סוניה   אברמוביץ (לייבל) רחל   אברמסון אבשלום
אברמוביץ (מזרחי) עדנה   אברמוביץ (קנטור) רחל   אברמסון (בלום) אהבה
אברמוביץ (פלדמן) עודדה   אברמוביץ רינה   אברמסון אידה
אברמוביץ עוז   אברמוביץ שלמה   אברמסון אריה
אברמוביץ עופר   אברמוביץ שמואל   אברמסון ברכה
אברמוביץ (ויזפלד) עטל   אברמוביץ (זילברשטיין) תחיה   אברמסון גיטל
אברמוביץ עקיבא   אברמוביץ (מדובר) תמר   אברמסון (למישוב) דבורה
אברמוביץ פלוארט   אברמוף ונטורה   אברמסון דוד דודו
אברמוביץ פרומה   אברמוף יוסף   אברמסון (גוטפריד) חיה
אברמוביץ צבי
הורים: אריה ליב, לאה; בת זוג: סוניה; לידה: 1921
  אברמזון (כהן קגן) אידה   אברמסון (הוכברג) חנה רות
אברמוביץ צבי   אברמזון אפרים
הורים: יצחק, אידה
  אברמסון טוביה
הורים: משה, חנה רות; בת זוג: דבורה; לידה: 1900
אברמוביץ צבי
בת זוג: עדנה
  אברמזון אפרים
בת זוג: גיטל
  אברמסון טוביה
הורים: רפאל, סוניה; בת זוג: פנינה; לידה: 1911
אברמוביץ צבי יעקב   אברמזון אריה   אברמסון (רייכמן) יהודית
אברמוביץ (יונתי) צנועה   אברמזון גיטל   אברמסון יונתן יונץ
אברמוביץ צפורה   אברמזון יורם   אברמסון יוסף
אברמוביץ ראשי רחל   אברמזון יצחק   אברמסון יחיאל מיכל