איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (וולברגר) סוניה   אברמוביץ (לייבל) רחל   אברמסון אידה
אברמוביץ (מזרחי) עדנה   אברמוביץ (קנטור) רחל   אברמסון אריה
אברמוביץ (פלדמן) עודדה   אברמוביץ רינה   אברמסון ברכה
אברמוביץ עוז   אברמוביץ שלמה   אברמסון גיטל
אברמוביץ עופר   אברמוביץ שמואל   אברמסון (למישוב) דבורה
אברמוביץ (ויזפלד) עטל   אברמוביץ (זילברשטיין) תחיה   אברמסון דוד דודו
אברמוביץ עקיבא   אברמוביץ (מדובר) תמר   אברמסון (גוטפריד) חיה
אברמוביץ פלוארט   אברמוף ונטורה   אברמסון (הוכברג) חנה רות
אברמוביץ פרומה   אברמוף יוסף   אברמסון טוביה
הורים: משה, חנה רות; בת זוג: דבורה; לידה: 1900
אברמוביץ צבי
הורים: אריה ליב, לאה; בת זוג: סוניה; לידה: 1921
  אברמזון (כהן קגן) אידה   אברמסון טוביה
הורים: רפאל, סוניה; בת זוג: פנינה; לידה: 1911
אברמוביץ צבי   אברמזון אפרים   אברמסון (רייכמן) יהודית
אברמוביץ צבי
בת זוג: עדנה
  אברמזון אריה   אברמסון יונתן יונץ
אברמוביץ צבי יעקב   אברמזון יורם   אברמסון יוסף
אברמוביץ (יונתי) צנועה   אברמזון יצחק   אברמסון יחיאל מיכל
אברמוביץ צפורה   אברמזון יצחק
בת זוג: אידה
  אברמסון יעקב
אברמוביץ ראשי רחל   אברמזון ליהי   אברמסון מרים
אברמוביץ (פופקו) רבקה   אברמזון (גולני) מכבית   אברמסון משה
הורים: רפאל, שרה; בת זוג: חנה רות; לידה: 1858
אברמוביץ (לוצנר) רוזה רייזל   אברמסון אברהם ראובן   אברמסון משה
הורים: טוביה, דבורה; לידה: 1938
אברמוביץ (משולם) רוני   אברמסון אבשלום   אברמסון מתניה
אברמוביץ (עמבור) רותי   אברמסון (בלום) אהבה   אברמסון (הוכברג) סוניה