איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוב שרי   אברמוביץ (ציטרינובסקי) ברכה   אברמוביץ יעקב
הורים: מנחם מנדל, אסתר; בת זוג: רוזה רייזל; לידה: 1875
אברמוב תום   אברמוביץ (צלליכין) בתיה   אברמוביץ יעקב
הורים: שלמה, רחל; בת זוג: רותי; לידה: 1931
אברמוב תמיר   אברמוביץ גולדה   אברמוביץ יעקב
בת זוג: פרומה
אברמוב רגב שירי   אברמוביץ גיא אנטין   אברמוביץ יצחק
אברמוביץ אבא   אברמוביץ גליה   אברמוביץ יצחק בן ציון
אברמוביץ אביבה   אברמוביץ גרשון צבי   אברמוביץ ישראל
אברמוביץ אברהם   אברמוביץ דוד   אברמוביץ (ברלניצקי) לאה
אברמוביץ אברהם
בת זוג: אסתר
  אברמוביץ דן   אברמוביץ (זינגר) לאה
אברמוביץ אברהם אטקה   אברמוביץ הדס   אברמוביץ מישכאל
אברמוביץ אידה   אברמוביץ זאב
הורים: אברהם, צפורה; בת זוג: חיה שרה; לידה: 1843
  אברמוביץ (גימנייר) מלה
אברמוביץ אייל   אברמוביץ זאב
הורים: אברהם אטקה, מלכה; בת זוג: בתיה; לידה: 1914
  אברמוביץ (לויטה) מלכה
אברמוביץ אינה   אברמוביץ חגי   אברמוביץ מלכה
אברמוביץ אלחנן   אברמוביץ חוה   אברמוביץ (יעקבזון) מנוחה
אברמוביץ אליהו   אברמוביץ חיה   אברמוביץ (הוכמן) מנחם מנדל
אברמוביץ אנה   אברמוביץ (פרלמן) חיה שרה   אברמוביץ מרדכי
אברמוביץ אסתר
הורים: יהודה ליב; בן זוג: מנחם מנדל; לידה: 1846
  אברמוביץ (טוליפמן) חנה   אברמוביץ (ענטין) מרים מירצה
אברמוביץ אסתר
בן זוג: אלחנן
  אברמוביץ (מיט) טובה   אברמוביץ משה
הורים: מרדכי, לאה; בת זוג: רבקה; לידה: 1901
אברמוביץ אריה   אברמוביץ טל   אברמוביץ משה
הורים: יעקב, פרומה; בת זוג: אידה; לידה: 1912
אברמוביץ אריה ליב   אברמוביץ יהודה ליב   אברמוביץ מתתיהו
אברמוביץ בנימין   אברמוביץ יהושע   אברמוביץ נחמיה