איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
(רייכשטט) איווה   (בנימיני) מרגלית
הורים: אורי, רחל
  אבולעפיה אהובה
איל   (בנימיני) מרגלית
הורים: גדעון, ציפי
  אבולעפיה בוליסה
(מוקטל) אסתר   נופר   אבולעפיה בוסתנאי
(זמל) גילי   (בנימיני) פזית   אבולעפיה גדעון
גלי   (רייכשטט) פיי   אבולעפיה (אולמן) דינה
(קרן) דינה   (כהן) רחל   אבולעפיה דפנה
(זמל) הדר   אבגוסטובסקי מאיר   אבולעפיה יעל
הילי   אבודי אריה   אבולעפיה יצחק
(רייכשטט) הני   אבודי (שטראוס) חוה   אבולעפיה (אוניקובסקי) מאירה
(בן ארצי) חגית   אבודי יהודית   אבולעפיה מיכל
(זרחוביץ) חיה   אבודי יצחק   אבולעפיה (ניסנהולץ) מרים חד גדיא
(בן יוסף) חיה   אבודי רובי   אבולעפיה עודד
(צלאל) טל   אבוחצירה (שרר) הינדה   אבולעפיה (ריגלר) צפורה
יאן   אבוחצירה יעקב   אבולעפיה (פרימן) רבקה
(לוי) יהודית   אבוחצירה מורן   אבולעפיה רוני
יהונתן   אבוחצירה משה   אבולעפיה רפאל
יורם   אבוחצירה שירן   אבולעפיה רפאל חיים
(שורצברג) יעל   אבוטבול חיה   אבולעפיה (שמעונוביץ) שושנה
(לוי) מאירה   אבוטבול יוסף   אבולעפיה שלמה
הורים: יצחק, בוליסה; בת זוג: רבקה; לידה: 1865
מעיין   אבולעפיה אבנר   אבולעפיה שלמה
הורים: רפאל חיים, שושנה; בת זוג: מאירה; לידה: 1940