איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אבא   הימן (מרחוביץ) יעקב   ליברמן (קריבנס) וילמה
אברמוביץ (לוצנר) רוזה רייזל   הלוי משה   ליברמן ליאונרד
אדמוב בוריס דב   הלוי נפתלי הירץ   לפידות (מדליה) מלכה
אוסובצקי בוריס   הרכבי אלכסנדר   מאירוביץ (פונרוב) עופרה
אוסובצקי מסי   זוסמן (יודלביץ) הדסה   מדליה (קווינט) ג'ני
אוצפ בן עמי   זוסמן יעקב   מדניק בנימין
אליסון יפה שיינה ג'ני   זקס (זק"ש) וולף זאב   מדניק ג'ון
אליסון (מרקוביץ) שמעון   חברון הלל   מדניק (קריבנס) רות
ברויטמן אבנר   יואלסון צרלס   מירון (מירנסקי) יהושע
גולדמן יהודה   יודלביץ יוסף   מירון (ברקוביץ) סיביל
גולן (גולדשטיין) שמחה   יצחקי שושנה   מרום (וירשחובסקי) שאול
גורדון דוד לייב   כהן חיים ישראל   מרש סידני
גילברט (ברנשטיין) ארתור   כץ אברהם   סיקוף אלחנן קוליה
גינזבורג (שליט) ביתיה   כץ אהרון   סיקוף מיבל
דודזון מנחם   כץ גיטל   סיקוף פעריל פנינה
דייקן צבי הירש   לוין מנחם   סמול (שמוליצנסקי) אהרון אדולף
דיקמן (המבורגר) אילזה   לוין עזר אדגר   פולק (סיקוף) חנה
דיקמן ארתור אברהם   לזרוב יחיאל   פפירמייסטר (פרליס) הלנה
היימן (יודלביץ) מרים   לזרוב יצחק   פרויליך (מירנסקי, מירוני) דיטה יהודית
הימן אסתר   לזרוב (קזושנר) מלכה   פרידמן (סיקוף) עדינה