איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אבא   דיקמן ארתור אברהם   לזרוב יחיאל
אברמוביץ (לוצנר) רוזה רייזל   היימן (יודלביץ) מרים   לזרוב יצחק
אדמוב בוריס דב   הימן אסתר   לזרוב (קזושנר) מלכה
אוסובצקי בוריס   הימן (מרחוביץ) יעקב   ליברמן (קריבנס) וילמה
אוסובצקי מסי   הלוי משה   ליברמן ליאונרד
אוצפ בן עמי   הלוי נפתלי הירץ   לפידות (מדליה) מלכה
אליסון יפה שיינה ג'ני   הרכבי אלכסנדר   מאירוביץ (פונרוב) עופרה
אליסון (מרקוביץ) שמעון   זוסמן (יודלביץ) הדסה   מדליה (קווינט) ג'ני
ברויטמן אבנר   זוסמן יעקב   מדניק בנימין
גוטניצקי צבי   זקס (זק"ש) וולף זאב   מדניק ג'ון
גולדמן יהודה   חברון הלל   מדניק (קריבנס) רות
גולן (גולדשטיין) שמחה   יואלסון צרלס   מירון (מירנסקי) יהושע
גורדון דוד לייב   יודלביץ יוסף   מירון (ברקוביץ) סיביל
גילברט (ברנשטיין) ארתור   יצחקי שושנה   מרום (וירשחובסקי) שאול
גינזבורג (שליט) ביתיה   כהן חיים ישראל   מרש סידני
גינצבורג ראובן רומן   כץ אברהם   סיקוף אלחנן קוליה
גרוסברג חיים   כץ אהרון   סיקוף מיבל
דודזון מנחם   כץ גיטל   סיקוף פעריל פנינה
דייקן צבי הירש   לוין מנחם   סמול (שמוליצנסקי) אהרון אדולף
דיקמן (המבורגר) אילזה   לוין עזר אדגר   פולק (סיקוף) חנה