איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אבא   הימן (מרחוביץ) יעקב   ליברמן (קריבנס) וילמה
אברמוביץ (לוצנר) רוזה רייזל   הלוי משה   ליברמן ליאונרד
אדמוב בוריס דב   הלוי נפתלי הירץ   מאירוביץ (פונרוב) עופרה
אוסובצקי בוריס   הרכבי אלכסנדר   מדליה (קווינט) ג'ני
אוסובצקי מסי   זוסמן (יודלביץ) הדסה   מדניק בנימין
אוצפ בן עמי   זוסמן יעקב   מדניק ג'ון
אליסון יפה שיינה ג'ני   זקס (זק"ש) וולף זאב   מדניק (קריבנס) רות
אליסון (מרקוביץ) שמעון   חברון הלל   מירון (מירנסקי) יהושע
ברויטמן אבנר   יואלסון צרלס   מירון (ברקוביץ) סיביל
גולדמן יהודה   יודלביץ יוסף   מרום (וירשחובסקי) שאול
גולן (גולדשטיין) שמחה   יצחקי שושנה   מרש סידני
גורדון דוד לייב   כהן חיים ישראל   סיקוף אלחנן קוליה
גילברט (ברנשטיין) ארתור   כץ אברהם   סיקוף מיבל
גינזבורג (שליט) ביתיה   כץ אהרון   סיקוף פעריל פנינה
דודזון מנחם   כץ גיטל   סמול (שמוליצנסקי) אהרון אדולף
דייקן צבי הירש   לוין מנחם   פולק (סיקוף) חנה
דיקמן (המבורגר) אילזה   לוין עזר אדגר   פפירמייסטר (פרליס) הלנה
דיקמן ארתור אברהם   לזרוב יחיאל   פרויליך (מירנסקי, מירוני) דיטה יהודית
היימן (יודלביץ) מרים   לזרוב יצחק   פרידמן (סיקוף) עדינה
הימן אסתר   לזרוב (קזושנר) מלכה   פרפרי (גימבל) אסתר