איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גדסי ינון   נחימוביץ פרץ   קרויזמן דני
גורן (גרנובסקי) צבי   נחימוביץ (מוגילבסקי) תהילה   רזי עפרון
הימן גורי   ניימן דוד   ריינגולד איתמר
הימן יהודה   סרולביץ אלכס   שוורץ (הולצר) חנה
הימן (פוקסון) שרה   סרולביץ (זוסמן) דבורה   שניידר (קובלמן) תמר
הר און (רינהרץ) זאב   צנזור דן   שרגאי (ברוק) אסתר
הר און (טפר) מרים   קואנקה יהודה   שרגאי מנחם
לוין אריה   קואנקה רינה    
לוין (יעקובי) חנה   קלדרון יעקב