איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גדסי ינון   נחימוביץ פרץ   קרויזמן דני
הימן גורי   נחימוביץ (מוגילבסקי) תהילה   רזי עפרון
הימן יהודה   ניימן דוד   ריינגולד איתמר
הימן (פוקסון) שרה   סרולביץ אלכס   שוורץ (הולצר) חנה
הר און (ריינהרץ) זאב   סרולביץ (זוסמן) דבורה   שניידר (קובלמן) תמר
הר און (טפר) מרים   צנזור דן   שרגאי (ברוק) אסתר
לוין אריה   קואנקה יהודה   שרגאי מנחם
לוין (יעקובי) חנה   קואנקה רינה