איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גדסי ינון   לוין (יעקובי) חנה   קרויזמן דני
הימן גורי   ניימן דוד   רזי עפרון
הימן יהודה   סרולביץ אלכס   ריינגולד איתמר
הימן (פוקסון) שרה   סרולביץ (זוסמן) דבורה   שוורץ (הולצר) חנה
הר און (ריינהרץ) זאב   צנזור דן   שניידר (קובלמן) תמר
הר און (טפר) מרים   קואנקה יהודה   שרגאי (ברוק) אסתר
לוין אריה   קואנקה רינה   שרגאי מנחם