איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ורהפטיג (מושין) שרה   מושין רוזה   שקולניק ג'ק יצחק מאיר
זינגר (גרשונוביץ) עדה אדילה   שניידר (סניידר) אברהם יוסף   שקולניק ריטה
מושין ססיל   שניידר (טופורובסקי, סניידר) רחל לאה