איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ורהפטיג (מושין) שרה   מושין (מילר) ססיל   שקולניק ג'ק יצחק מאיר
זינגר (גרשונוביץ) עדה אדילה   מושין רוזה   שקולניק ריטה
מושין (רוחלין) חנה   שניידר (סניידר) אברהם יוסף    
מושין נחמן   שניידר (טופורובסקי, סניידר) רחל לאה