איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אשכנזי נבל   מושין מכבי   פנחסוביץ שושנה
בקנר סזר   מושין נחמן   פרבר (מלר) דורה
ברניצקי עזריה עזרא   מירוני לופטס (טופורובסקי, מירנסקי) רבקה   פרימן רפאל
גולדברג אריה ליב   מרשל (שמש) ברנרד   קולדין צבי
גולדברג (פיין) בתיה   נוישטדט אלן   קורנאן איזי
גינזבורג יוסף מאיר   נוישטדט אסתר   רבינוב (רבינהוף) רחל
גינזבורג צבי הרי   סרקיס סרג'   רוזנפלד (טופורובסקי) אסתר
דוברובסקי יעקב   פיין אבשלום   רוזנפלד מאיר
וויט (ויס) יהודה   פישלזון חביבה   רוחלין אסף אוסקר
וויט מרים   פישלזון חנה   רוחלין נריהו רוי
ורהפטיג עלי   פישלזון יהושע   רוחלין עמי סמך אלף
זינגר ברוך   פישלזון יצחק   רוחלין שלום
זמסון (ינקוביץ) סימון   פישלזון מרדכי   שור (גינזבורג) חנה ננה
חנקין יעקב   פישלזון רחל   שליט חוה הריאט
מושין אהרון   פישלזון (איכילוב) שרה   שליט משה אהרון ד"ר מוריס
מושין (רוחלין) חנה   פנחסוביץ דוד   שליט רובי