איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אשכנזי נבל   מירוני לופטס (טופורובסקי, מירנסקי) רבקה   פרימן רפאל
בקנר סזר   מרשל (שמש) ברנרד   קולדין צבי
ברניצקי עזריה עזרא   נוישטדט אלן   קורנאן איזי
גולדברג אריה ליב   נוישטדט אסתר   רבינוב (רבינהוף) רחל
גולדברג (פיין) בתיה   סרקיס סרג'   רוזנפלד (טופורובסקי) אסתר
גינזבורג יוסף מאיר   פיין אבשלום   רוזנפלד מאיר
גינזבורג צבי הרי   פישלזון חביבה   רוחלין אסף אוסקר
דוברובסקי יעקב   פישלזון חנה   רוחלין נריהו רוי
וויט (ויס) יהודה   פישלזון יהושע   רוחלין עמי סמך אלף
וויט מרים   פישלזון יצחק   רוחלין שלום
ורהפטיג עלי   פישלזון מרדכי   שור (גינזבורג) חנה ננה
זינגר ברוך   פישלזון רחל   שליט חוה הריאט
זמסון (ינקוביץ) סימון   פישלזון (איכילוב) שרה   שליט משה אהרון ד"ר מוריס
חנקין יעקב   פנחסוביץ דוד   שליט רובי
מושין אהרון   פנחסוביץ שושנה    
מושין מכבי   פרבר (מלר) דורה