איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אשכנזי נבל   מושין נחמן   פרבר (מלר) דורה
בקנר סזר   מושין (עלי) קלמן אליהו   פרימן רפאל
ברניצקי עזריה עזרא   מירוני לופטס (טופורובסקי, מירנסקי) רבקה   קולדין צבי
גולדברג אריה ליב   מרשל (שמש) ברנרד   קורנאן איזי
גולדברג (פיין) בתיה   נוישטדט אלן   רבינוב (רבינהוף) רחל
גינזבורג יוסף מאיר   נוישטדט אסתר   רוזנפלד (טופורובסקי) אסתר
גינזבורג צבי הרי   סרקיס סרג'   רוזנפלד מאיר
דוברובסקי יעקב   פיין אבשלום   רוחלין אסף אוסקר
וויט (ויס) יהודה   פישלזון חביבה   רוחלין נריהו רוי
וויט מרים   פישלזון חנה   רוחלין עמי סמך אלף
ורהפטיג עלי   פישלזון יהושע   רוחלין שלום
זינגר ברוך   פישלזון יצחק   שור (גינזבורג) חנה ננה
זמסון (ינקוביץ) סימון   פישלזון מרדכי   שליט חוה הריאט
חנקין יעקב   פישלזון רחל   שליט משה אהרון ד"ר מוריס
מושין אהרון   פישלזון (איכילוב) שרה   שליט רובי
מושין חנה   פנחסוביץ דוד    
מושין מכבי   פנחסוביץ שושנה