איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איזקסון אליהו   חממי יצחק   פפירמייסטר שמעון
איזקסון (ציזלינג) רות   כהנא אפרים שמואל   פרנקל אהרון
בלומנר דוד   לוין זלמן יורם   קפלון ירוחם
גולדין יצחק   ליזרוביץ חגי   קפלון עודד
גורדון (זילבר) בתיה   סמיד (סמיאטיצקי) מרדכי   קפלן ברוך יוסף
גלזר (קצנר) בילה   עוגן (עוג'ן) מאיר   רייספלד (לבונטין) אלה
גפן זיוה   פדרמן פנינה   רצון בדרה
גרסטנר יונה   פוחצ'בסקי (רוזנטל) מרים   שטאל זאב
זוסמנוביץ סוניה   פורטר יצחק   שיף מאיר
זוסמנוביץ שרגא פיביל   פלד (מאירוביץ) צפורה   שמרלינג ישראל מלך
חובב עמישב   פפירמייסטר מרים לאה   שמרלינג (פופל) מרים