איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איזקסון אליהו   חממי יצחק   פרנקל אהרון
איזקסון (ציזלינג) רות   כהנא אפרים שמואל   קפלון ירוחם
בלומנר דוד   לוין זלמן יורם   קפלון עודד
גולדין יצחק   ליזרוביץ חגי   קפלן ברוך יוסף
גורדון (זילבר) בתיה   סמיד (סמיאטיצקי) מרדכי   רייספלד (לבונטין) אלה
גלזר (קצנר) בילה   עוגן (עוג'ן) מאיר   רצון בדרה
גפן זיוה   פדרמן פנינה   שטאל זאב
גרסטנר יונה   פוחצ'בסקי (רוזנטל) מרים   שיף מאיר
זוסמנוביץ סוניה   פורטר יצחק   שמרלינג ישראל מלך
זוסמנוביץ שרגא פיביל   פפירמייסטר מרים לאה   שמרלינג (פופל) מרים
חובב עמישב   פפירמייסטר שמעון