איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קרישבסקי יצחק איצ'ה   רופמן (אלכמיסטר) חיה   שטרנפלד בצלאל
קרישבסקי רחל   רופמן צבי הירש   שטרנפלד (מרקוביץ) נחמה
קרתי (קרצ'בסקי) מאיר   רותם (מילר) אריה   שילוני (סלוניק) אשר
רביוב אבנר   רז (דגן) טמירה   שלוין (הלוי) אלקה
רוזי אהרון   רז (רזינובסקי) יעקב   שלוין יוסף
רוזי (טביב) שולמית סעידה   רזניק (צורי) יהודית   שמיר (קופרשטיין) שמאי
רוזיליו אברהם   רייטשוק (חיסין) יהודית   שמעוני זיוה
רוזיליו אהרון   רייטשוק יעקב   שפייר (פרימן) ורדה
רוזיליו מאיר   שובלי גלילי   שפייר לודוויג
רוזיליו (אלקיים) רבקה   שובלי נחמה   שפילברג אריה
רוזנמן (סגל) פנינה   שוהם דוד   תורן (הלוי) רחל שלי
רוחימוביץ מלכה   שטרן נחמן    
רום ויצברד (קירשנבאום) שרה   שטרן (פיין) רבקה