איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קום (הלוי) שרה אלישבע   רוזיליו אהרון   שוהם דוד
קוצ'רסקי (ארליך) גלילה   רוזיליו מאיר   שטרן נחמן
קלעי (עץ הדר) דינה   רוזיליו (אלקיים) רבקה   שטרן (פיין) רבקה
קנר אהרון   רוזנמן (סגל) פנינה   שטרנפלד בצלאל
קנר (בלומנר) ברטה   רוחימוביץ מלכה   שטרנפלד (מרקוביץ) נחמה
קנר (כץ) עדנה   רום ויצברד (קירשנבאום) שרה   שילוני (סלוניק) אשר
קפלן (לבונטין) נתניה נתה   רופמן (אלכמיסטר) חיה   שלוין (הלוי) אלקה
קצורין אפרים   רופמן צבי הירש   שלוין יוסף
קרין (קרינסקי) דניאל   רותם (מילר) אריה   שמיר (קופרשטיין) שמאי
קרישבסקי יצחק איצ'ה   רז (דגן) טמירה   שמעוני זיוה
קרישבסקי רחל   רז (רזינובסקי) יעקב   שפייר (פרימן) ורדה
קרתי (קרצ'בסקי) מאיר   רזניק (צורי) יהודית   שפייר לודוויג
רביוב אבנר   רייטשוק (חיסין) יהודית   שפילברג אריה
רוזי אהרון   רייטשוק יעקב   תורן (הלוי) רחל שלי
רוזי (טביב) שולמית סעידה   שובלי גלילי    
רוזיליו אברהם   שובלי נחמה