איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קרתי (קרצ'בסקי) מאיר   רופמן (אלכמיסטר) חיה   שטרנפלד בצלאל
רביוב אבנר   רופמן צבי הירש   שטרנפלד (מרקוביץ) נחמה
רוזי אהרון   רותם (מילר) אריה   שילוני (סלוניק) אשר
רוזי (טביב) שולמית סעידה   רזניק (צורי) יהודית   שלוין (הלוי) אלקה
רוזיליו אברהם   רייטשוק (חיסין) יהודית   שלוין יוסף
רוזיליו אהרון   רייטשוק יעקב   שמיר (קופרשטיין) שמאי
רוזיליו מאיר   שובלי גלילי   שמעוני זיוה
רוזיליו (אלקיים) רבקה   שובלי נחמה   שפייר (פרימן) ורדה
רוזנמן (סגל) פנינה   שוהם דוד   שפייר לודוויג
רוחימוביץ מלכה   שטרן נחמן   שפילברג אריה
רום ויצברד (קירשנבאום) שרה   שטרן (פיין) רבקה   תורן (הלוי) רחל שלי