איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קרישבסקי יצחק איצ'ה   רום ויצברד (קירשנבאום) שרה   שטרנפלד בצלאל
קרישבסקי רחל   רופמן (אלכמיסטר) חיה   שטרנפלד (מרקוביץ) נחמה
קרתי (קרצ'בסקי) מאיר   רופמן צבי הירש   שילוני (סלוניק) אשר
רביוב אבנר   רותם (מילר) אריה   שלוין (הלוי) אלקה
רוזי אהרון   רזניק (צורי) יהודית   שלוין יוסף
רוזי (טביב) שולמית סעידה   רייטשוק (חיסין) יהודית   שמיר (קופרשטיין) שמאי
רוזיליו אברהם   רייטשוק יעקב   שמעוני זיוה
רוזיליו אהרון   שובלי גלילי   שפייר (פרימן) ורדה
רוזיליו מאיר   שובלי נחמה   שפייר לודוויג
רוזיליו (אלקיים) רבקה   שוהם דוד   שפילברג אריה
רוזנמן (סגל) פנינה   שטרן נחמן   תורן (הלוי) רחל שלי
רוחימוביץ מלכה   שטרן (פיין) רבקה