איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
לשם (וולובלסקי) חוה   מרקוביץ יוסף   פרי (כרסנתי) כרמלה
מאירוביץ יגאל   מרקוס (רפי) רפאל   פרי (פרלין) עמינדב
מאירוביץ עוזי   נוסבאום יחזקאל   פרלין פרי (טוליפמן) עליזה
מאירוביץ (לבונטין) רינה   נחמן יעקב גקי   צורי יוסף
מוזס מאיר   סטרוד יעקב   ציברסקי (רבינוביץ) מינה
מיכאלי (ברס) תמר   סטרוד (לובמן) שרה   ציברסקי צבי
מילר אלימלך   עץ הדר (כץ) אסתר   ציטרין (דימנט) מלכה
מילר (קפלן) חווה   פאפו מאיר מוריס   ציפר (לביאנט) מניה
מילר (סיבירסקי) נעמי   פוחצ'בסקי יפתח   קאי (כרסנתי) מקסימה
מינדלין אברהם   פוחצ'בסקי (מלכין) ציונה   קום בן ציון
מירצקי מאיר   פורטר פאני פנינה   קום יהודה לייב
מירצקי רן   פינקלשטין ישראל   קום (הלוי) שרה אלישבע
מישורי אברהם נח   פישצנר (זאבינאווסקי) בתיה באשע   קוצ'רסקי (ארליך) גלילה
מישורי (פינברג) רינה   פלברט סולומון שלום   קלעי (עץ הדר) דינה
מכניק פנחס   פלד (רוזנפלד) אהרון ארקה   קנר אהרון
מנשרוב משה   פליגלמן יצחק   קנר (בלומנר) ברטה
מקוב אורי   פליגלמן (זלצמן) רחל   קנר (כץ) עדנה
מקוב (ריבקינד) סוניה   פקולה נתן   קפלן (לבונטין) נתניה נתה
מרקוביץ (פיקרסקי) גולדה זהבה   פרט מאיר   קצורין אפרים
מרקוביץ (מאיר) טובה   פרט (ציגלרויט) רות   קרין (קרינסקי) דניאל