איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
וינר גדעון   חוטורי (לוין) הדסה   ישורון (יאפו) מרים
וינר (רביוב) זהבה   חוטורי (חוטורצקי) ראובן   כרמל אורי
ויסבורד בוריס   טולמצקי זלמן   כרמל יונתן (וינר, פלומין) נילי
ויסבורד דני   טולמצקי (ויסר) טובה   לבה (שצוב) שרה
ויסבורד (וילסון) שרה   ידידיה (גרשט) זהבה   לבונטין אביגדור
ויסמן (בנינסון) בלה   ידידיה צבי   לובמן (לאומברג) זינה
ויצמן (קרישבסקי) יהודית   יוניש אהרון   לובמן משה
ויצמן יחיאל   יוניש (לוין) עדינה   לוין יוסף
וישקין דוד מרדכי   יוניש שולמית   לויתן אריה
וישקין נתנאל   יזרסקי (וולמן) חנה   ליבונטין אליהו
וישקין צילה   יזרסקי יוסף   ליבונטין דבורה דוסיה
וישקין שמואל   ינובסקי דניאל   ליבונטין הלל
וקסלמן (פרנקל) חיה   יעבץ (ברמן) אסתר   ליבונטין (דונביץ) ז'ניה הניה
וקסלמן ישראל   יעבץ זוסמן זיגה   ליבונטין (וולקני) לאה דגה
וקסלמן שלמה   יעקובי חוה   ליבונטין מרדכי
וקסלמן שרה   יעקובי יחזקאל   ליבונטין משולם
זיתוני אלברט   יעקובי ירמיהו   ליברגוט ישראל
זלינגר (בהר) בלינה   יקותיאלי (בן זאב) אדלאידה עדה   ליברמן אפרים
זמסקי (ברקוביץ) חיה   יקותיאלי (זוסמנוביץ) חביב   ליטוינסקי אמיל עמנואל
זקהיים (רבינוביץ) תהילה   יקותיאלי שמעון   לנגר גוב דניאל