איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבידר (פאפו) יונה   ברס דינה   דבליצקי (ינובסקי) חיה
אבידר (פרלמוטר) ראובן   ברס (פנטילט) חיה   דויטשר עדו
אביר (אוברלנדר) מנחם   בשן (בשארי) יגאל   דומנייביץ (קון זילברשטיין) חיה
אברמוב עמנואל   גוטסמן (פובימברובסקי) מיכל   הורביץ אריאל
אהרונסון (שאלתיאל) פאולה   גוטסמן מנפרד   הורביץ (ברנשטיין) יונה
אוסטשינסקי אליקום   גולדין אליעזר   הורביץ עדינה
אוסטשינסקי (טוליפמן) שולמית   גולדין (דרוזדובסקי) אסתר   הורביץ (גולדשטיין) רובינה
איכילוב (אונגר) חנה   גולדין נחמה   הורביץ שילה
אלכמיסטר יצחק ישעיהו   גטניו פנחס   הלוי אלקנה
אפרת (רפפורט) עדי   גטניו (קלדרון) פרחיה   הלוי (בלבן) יעל
ארבל יהודית   גלעדי בנימין   הלוי (רבינוביץ תאומים) פנינה
ארבל (איידלננט) עמיהוד   גלעדי (וינברג) ניוטה   וולוך נתן
בלקין גרשון   גן (גולדשטיין) יהושע   וייס ריכרד
בלקין (קויפמן) חסיה   גפן אהרון   וילסון (אברוטין) מניה
בקר אלכסנדר   גרינברג יהושע   וימן (פינברג) אהובה
ברוש (קפיטולניק) פרידה   גרפינקל ז'ק יעקב   וימן משה
ברס אחיה   גרשוביץ (ציפריס) לאה   וינברג (גבריאלוביץ) אהובה
ברס אליעזר   גרשוביץ מיכאל   וינברג יהושע
ברס בתיה   גרשט בלומה   ויניק מאיר
ברס גרשון   גרשט חנוך   ויניק (גולדברג) מרים